Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на научна степен "доктор на науките"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Теория и история на литературата
Славистика
14.12.2017 г.
(22.02.2018 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 22.02.2018 г. от 13:00 ч. в зала "Компас", ректорат.
22.02.2018 г.