Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


1 Педагогически науки
1.1 Теория и управление на образованието
Управление на образованието
Педагогика и управление на образованието
21.11.2017 г.
(19.01.2018 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 19.01.2018 г. от 14:30 ч. в заседателна зала, нова сграда.
19.01.2018 г.