Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Наказателен процес
Наказателноправни науки
14.11.2017 г.
(26.01.2018 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 26.01.2018 г. от 13:00 ч. в зала "Панорама", бул. "Дондуков" № 11, ет. 9, гр. София.
26.01.2018 г.