Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Аналитична химия
Аналитична химия и компютърна химия
26.10.2017 г.
(19.01.2018 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 19.01.2018 г. от 13:00 ч. в зала "Компас", ректорат.
19.01.2018 г.