Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Германски езици: английски език
Английска филология
08.11.2017 г.
(17.01.2018 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 17.01.2018 г. от 14:00 ч. в заседателната зала, ректорат.
17.01.2018 г.