Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Наказателен процес
Наказателноправни науки
02.11.2017 г.
(20.12.2017 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 20.12.2017 г. от 13:00 ч. в зала "Панорама", гр. София, ул. "Дондуков" № 11.
20.12.2017 г.