Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка
Теория и методика на физическото възпитание и спорт
10.11.2017 г.
(15.12.2017 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 15.12.2017 г. от 11:00 ч. в кабитен № 24, ректорат.
15.12.2017 г.