Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Етнология
Етнология
03.11.2017 г.
(15.12.2017 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 15.12.2017 г. от 14:00 ч. в аудитория № 17, ул. "Костаки Пеев" № 21.
15.12.2017 г.