Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на научна степен "доктор на науките"


3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Административно право и административен процес
Публичноправни науки
27.09.2017 г.
(14.12.2017 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 14.12.2017 г. от 13:00 ч. в заседателната зала на Института за държавата и правото при БАН, гр. София.
14.12.2017 г.