Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Теория и история на литературата (Детска литература)
История на литературата и сравнително литературозн.
25.07.2017 г.
(06.11.2017 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 06.11.2017 г. от 17:30 ч. в заседателна зала, ректорат.
06.11.2017 г.