Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Микробиология
Биохимия и микробиология
26.07.2017 г.
(05.10.2017 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 05.10.2017 г. от 11:00 ч. в зала "Компас", ректорат.
05.10.2017 г.