Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Международно право и международни отношения
Международно право, международни отношения и право на Европейския съюз (закрита)
17.07.2017 г.
(18.09.2017 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 18.09.2017 г. от 15:00 ч. в заседателна зала, ректорат.
18.09.2017 г.