Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Науки за културата
Етнология
07.06.2017 г.
(15.07.2017 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 15.07.2017 г. от 13:00 ч. в аудитория № 16 в сградата на ул. "Костаки Пеев".
15.07.2017 г.