Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Славянски езици (Лексикология на съвременния руски език)
Руска филология
30.05.2017 г.
(06.07.2017 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 06.07.2017 г. от 14:30 ч. в зала "Компас", ректорат.
06.07.2017 г.