Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Българска литература (стара българска литература)
Българска литература и теория на литературата
19.04.2017 г.
(30.06.2017 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 30.06.2017 г. от 13:00 ч. в заседателна зала, ректорат.
30.06.2017 г.