Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Специална психология
Психология
09.05.2017 г.
(29.06.2017 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 29.06.2017 г. от 13:00 ч. в заседателната зала, нова сграда
29.06.2017 г.