Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Международно частно право
Международно и сравнително право
09.06.2017 г.
09.09.2017 г.
24.11.2017 г.
(19.01.2018 г.) от 10:00 ч. в зала "Компас", ректорат.