Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Френска литература
Романистика и германистика
09.06.2017 г.
09.08.2017 г.