Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Френска литература
Романистика и германистика
09.06.2017 г.
09.08.2017 г.
11.12.2017 г.
(16.03.2018 г.) от 13:30 ч. в семинарна зала № 7, ректорат.