Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Компютърна информатика
09.06.2017 г.
09.09.2017 г.
22.11.2017 г.
(23.11.2017 г.) От 11:40 ч. в Комплекс "Камелия", Пампорово.