Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социология – Социални изследвания на науката и технологиите
Приложна и институционална социология
09.06.2017 г.
09.09.2017 г.
11.12.2017 г.
(05.01.2018 г.) от 15:00 ч. в аудитория № 16, ул. "Костаки Пеев" № 21.