Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Световно стопанство и международни икономически отношения – Европейска икономика
Маркетинг и международни икономически отношения
09.06.2017 г.
09.09.2017 г.
27.11.2017 г.
(22.12.2017 г.) от 13:30 ч. в семинарна зала № 52, ректорат.