Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "професор"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Българска литература – Българска литература от Освобождението до края на Първата световна война и Историческа поетика на българската литература
История на литературата и сравнително литературозн.
09.06.2017 г.
09.08.2017 г.
11.12.2017 г.
(11.01.2018 г.) от 16:30 ч. в аудитория № 8, ректорат.