Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "професор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Органична химична технология
Химична технология
09.06.2017 г.
09.08.2017 г.
21.11.2017 г.
(02.03.2018 г.) от 11:00 ч. в зала "Компас", ректорат.