Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Славянски езици (Морфология на съвременния руски език)
Руска филология
13.04.2017 г.
(20.06.2017 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 20.06.2017 г. от 14:00 ч. в заседателна зала "Компас", ректорат.
20.06.2017 г.