Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на научна степен "доктор на науките"


4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Геометрия и топология
Алгебра и геометрия
05.04.2017 г.
(15.06.2017 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 15.06.2017 г. от 16:00 ч. в заседателната зала, нова сграда.
15.06.2017 г.