Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


8 Изкуства
8.3 Музикално и танцово изкуство
Музикознание и музикално изкуство
Музика
27.04.2017 г.
(07.06.2017 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 07.06.2017 г. от 12:00 ч. в заседателната зала, нова сграда.
07.06.2017 г.