Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Романски езици (Съвременен испански език)
Романистика и германистика
26.04.2017 г.
(07.06.2017 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 07.06.2017 г. от 11:00 ч. в заседателна зала, ректорат.
07.06.2017 г.