Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Българска литература (Българска литература от Освобождението до края на Първата световна война)
История на литературата и сравнително литературозн.
11.04.2017 г.
(29.05.2017 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 29.05.2017 г. от 13:30 ч. в зала "Компас", ректорат.
29.05.2017 г.