Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Педагогическа и възрастова психология
Психология
18.03.2017 г.
(30.05.2017 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 30.05.2017 г. от 14:30 ч. в заседателна сграда, нова сграда.
30.05.2017 г.