Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на научна степен "доктор на науките"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Българска литература
История на литературата и сравнително литературозн.
15.02.2017 г.
(15.05.2017 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 15.05.2017 г. от 13:30 ч. в зала "Компас", ректорат.
09.05.2017 г.