Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на научна степен "доктор на науките"


3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Наказателен процес
Наказателноправни науки
14.02.2017 г.
(17.05.2017 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 17.05.2017 г. от 12:30 ч. в заседателна зала на бул. "Дондуков" № 11, гр. София.
17.05.2017 г.