Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Икономика и управление (индустрия)
Маркетинг и международни икономически отношения
20.03.2017 г.
(12.04.2017 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 12.04.2017 г. от 12:00 ч. в стая № 126, ректорат.
12.04.2017 г.