Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Компютърни системи
25.11.2016 г.
25.01.2017 г.
19.04.2017 г.