Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Стопанско право
Гражданскоправни науки
25.11.2016 г.
25.02.2017 г.
23.05.2017 г.
(08.11.2017 г.) от 11.15 ч. в зала "Компас", ректорат.