Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Теория и история на литературата- литература за деца и юноши
История на литературата и сравнително литературозн.
25.11.2016 г.
25.01.2017 г.
09.05.2017 г.
(08.11.2017 г.) от 18.00 часа в 14 семинарна зала,ректорат.