Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Изпит по английски език

На 26.05.2014 г. от 09:30 ч. в кабинет № 520, нова сграда ще се проведе изпит по английски език, заложен в индивидуалните учебни планове на докторантите, обучавани в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Желаещите трябва да представят на изпитната комисия протоколи (по два екземпляра), подготвени от секретарките на катедрите или факултета (ако катедрата няма секретар).


23.04.2014

Всички съобщения