Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Променена бланка на граждански договор

На вниманието на всички външни членове на научни журита: моля, обърнете внимание на променената бланка на граждански договор (точка 4).
10.09.2015

Всички съобщения