Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Степен/Длъжност
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Конкурси от 1 до 4 от 4 намерени!

Обява Дни
Професор - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика – Алгоритми и приложения
Катедра: Софтуерни технологии
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 33/17.04.2018 г.)
52
Професор - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.3 Политически науки
Теория на международните отношения
Катедра: Политически науки
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 33/17.04.2018 г.)
22
Професор - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Генетика – Обща и популационна генетика
Катедра: Биология на развитието
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 33/17.04.2018 г.)
22
Професор - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Български език – История на българския език
Катедра: Общо езикознание и история на българския език
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 33/17.04.2018 г.)
22