Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Степен/Длъжност
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Конкурси от 1 до 1 от 1 намерени!

Обява Дни
Професор - 1 бр.
8 Изкуства
8.2 Изобразително изкуство
Живопис и цветознание
Катедра: Естетическо възпитание
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 96/20.11.2018 г.)
1