Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Степен/Длъжност
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Конкурси от 1 до 1 от 1 намерени!

Обява Дни
Доцент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Стопанско право
Катедра: Гражданскоправни науки
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 94/25.11.2016 г.)
0