Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Степен/Длъжност
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Конкурси от 1 до 4 от 4 намерени!

Обява Дни
Доцент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Стопанско право
Катедра: Гражданскоправни науки
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 94/25.11.2016 г.)
35
Доцент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Испански език - лексикология на съвременния испански език
Катедра: Романистика и германистика
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 94/25.11.2016 г.)
4
Доцент - 1 бр.
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Катедра: Компютърни системи
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 94/25.11.2016 г.)
4
Доцент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Теория и история на литературата- литература за деца и юноши
Катедра: История на литературата и сравнително литературозн.
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 94/25.11.2016 г.)
4