Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Степен/Длъжност
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Конкурси от 1 до 12 от 12 намерени!

Обява Дни
Доцент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.3 Философия
Логика – Некласическа философска логика
Катедра: Философия
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.)
85
Доцент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Изчислителна математика
Катедра: Приложна математика и моделиране
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.)
85
Доцент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Международно право и международни отношения
Катедра: Публичноправни науки
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.)
85
Доцент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.7 Администрация и управление
Икономика и управление – Управление на човешките ресурси
Катедра: Управление и количествени методи в икономиката
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.)
85
Доцент - 1 бр.
8 Изкуства
8.3 Музикално и танцово изкуство
Музикознание и музикално изкуство: технологични модели на преподаването по инструмент – акордеон
Катедра: Музика
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.)
85
Доцент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Финансови пазари и финансови инструменти
Катедра: Финанси и счетоводство
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.)
85
Доцент - 1 бр.
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика
Катедра: Начална училищна педагогика
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.)
85
Доцент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Английска литература: Романтизъм и Превод на култура
Катедра: Английска филология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.)
55
Доцент - 1 бр.
5 Технически науки
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Теория на електронните вериги и електронна схемотехника
Катедра: ЕКИТ
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.)
55
Доцент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Българска литература – Българска литература след Първата световна война
Катедра: История на литературата и сравнително литературозн.
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.)
55
Доцент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Български език – Старобългарски език
Катедра: Общо езикознание и история на българския език
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.)
55
Доцент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Славянски езици – Синтаксис и стилистика
Катедра: Руска филология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.)
55