Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Степен/Длъжност
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Конкурси от 1 до 3 от 3 намерени!

Обява Дни
Главен асистент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Счетоводна отчетност в нефинансовия сектор
Катедра: Финанси и счетоводство
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.)
26
Главен асистент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Политическа икономия – Микроикономика и Макроикономика
Катедра: Икономически науки
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.)
26
Главен асистент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.4 Религия и теология
Библейско богословие – Нов завет
Катедра: Теология
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.)
26